Welkom Onthaal

Welkom Onthaal is een stedelijk netwerk van vrijwilligers die zich inzetten voor vluchtelingen. De coördinatie van dit netwerk gebeurt vanuit een kleine stuurgroep die gevormd wordt door  Samen 010, SKIN Rotterdam, Stichting Mara en SPIOR. Zij willen zich gezamenlijk, vanuit de gedeelde missie om van betekenis te zijn voor kwetsbare mensen in Rotterdam-Rijnmond, inzetten voor vluchtelingen en statushouders.

Statushouders in Rotterdam

Om statushouders welkom te heten in Rotterdam doen we hen een gevarieerd aanbod van praktische hulpverlening, dagbesteding en ontmoeting.  Vrijwilligers uit kerken, moskeeën en overige christelijk/islamitisch geïnspireerde organisaties willen zich graag inzetten voor deze mensen.

Je kunt je opgeven via deze site als hulpbieder of als je een hulpvraag hebt.
Door je aan te melden via deze site kun je opgeven wanneer en voor wat je beschikbaar bent. Zo kun je zelf je tijd indelen.

Hulpvragen via de app:

Voor de hulpbieder is er een practische app die je kunt downloaden op je telefoon via "Play Store" of voor iPhone de appstore. De Hip app. Deze koppelt jouw profiel met de vragen in je buurt. Je geeft dan zelf aan of je in de gelegenheid bent aan die vraag te voldoen.
Meer informatie over de app? Klik hier.Hulp bieden

Hulp nodig

Wat doen wij?
Wij coördineren de vragen die binnenkomen en koppelen die aan de hulpverleners. Er is daarna altijd een terugkoppeling met de hulpverlener en de hulpvrager. Voor de hulpverleners via de kerken of moskeeën wordt er gevraagd aan een coördinator uit het gebied waar je werkt om contact met je te houden. Ben je niet betrokken bij een kerk of een moskee is er een intake gesprek bij Welkom Onthaal en vragen we een VOG aan voor je.

Geef je op via de site: www.welkomonthaal.nl en download de HiP app
Vragen of opmerkingen 06 19003869 harm@skinrotterdam.nl